Jezus – Sługa Boga i człowieka”.

Rekolekcje wielkopostne z Ewangelią wg św. Marka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Rekolekcjach biblijnych dla dorosłych, które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Św. Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, w dniach 25-27 marca 2022 r. (piątek – niedziela). Początek w piątek o godz. 18:00 (chętni zgłaszają się na furtę WSD), a zakończenie w niedzielę ok. godz. 14:00.

Temat rekolekcji: „Jezus – Sługa Boga i człowieka. Rekolekcje wielkopostne z Ewangelią wg św. Marka, podkreśla zasadniczy wymiar życia i misji Jezusa Chrystusa, którym jest dar z własnego życia dla zbawienia każdego z nas. To propozycja pogłębionej refleksji biblijnej, aby dobrze przygotować się do przeżycia Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego.

Program obejmuje konferencje biblijne, wspólną Eucharystię, modlitwę wspólnotową i osobistą a także możliwość spowiedzi świętej. Każdy z uczestników zabiera ze sobą Pismo Święte. Do uczestnictwa zapraszamy dorosłych.

Rekolekcjom przewodniczy ks. prał. dr Zbigniew Skuza, biblista, wicerektor WSD w Łomży.

Koszt rekolekcji to 200 zł (obejmuje: wyżywienie i nocleg). Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@domrekolekcyjnylomza.pl, lub telefonicznie: 86 216 54 91.