„Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.”
św. Augustyn

Regulamin

Regulamin

Domu Rekolekcyjnego św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży

I. Postanowienia ogólne

 1.  Dom Rekolekcyjny św. Jana Pawła II jest obiektem religijnym. Goście obiektu zobowiązani są uszanować katolicki charakter tego miejsca.

 2. Głównym celem pobytu w Domu Rekolekcyjnym jest odnowa duchowa, modlitwa, wyciszenie i wynikający z tego odpoczynek.

 3. Pobyt na terenie Dom Rekolekcyjnego oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście Domu Rekolekcyjnego mogą korzystać z zakwaterowania w obiekcie zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie www.domrekolekcyjnylomza.pl i w pokojach Domu Rekolekcyjnego, oraz z określonymi warunkami rezerwacji.

 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domu Rekolekcyjnym dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 3. Obowiązuje zakaz zakwaterowywania wraz ze zwierzętami, bez względu na gatunek i wielkość zwierzęcia.

 4. Wszystkie osoby korzystające z oferty pobytowej Dom Rekolekcyjnego zobowiązane są w dniu przyjazdu do:

  1. dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,

  2. wniesienia opłat za pobyt zgodnie z ustaloną ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji,

  3. pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł, jeżeli zarządca obiektu zażąda wpłaty kaucji.

 5. Przyjazdy poza regulaminowymi godzinami zakwaterowania oraz nocne wyjazdy prosimy uzgadniać wcześniej indywidualnie z zarządcą obiektu.

 6. Z chwilą przejęcia klucza do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przybywający na terenie Domu Rekolekcyjnego zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.

 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 rano.

 3. Brama oraz bramki zamykane są o godz. 22.00, późniejsze powroty należy uzgadniać z recepcją obiektu.

 4. Osoby zakłócające spokój i porządek w Domu Rekolekcyjnym mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu wpłaconej należności za pobyt.

 5. W ciągach komunikacyjnych typu korytarze i klatka schodowa, należy zachować ciszę

 6. Kaplice Domu Rekolekcyjnego są miejscem modlitwy i kontemplacji. Uprasza się o nieprowadzenie w niej prywatnych rozmów. Należy pamiętać o godnym stroju.

 7. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego jest zobowiązany do dbałości o porządek oraz należyty stan techniczny obiektu.

 8. Stwierdzone usterki Gość Domu Rekolekcyjnego winien zgłosić osobie odpowiedzialnej za grupę bądz dyrektorowi administracyjnemu. Goście odpowiadają również za niezgłoszone usterki, a stwierdzone podczas ich pobytu.

 9. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego zobowiązany jest do oszczędnego korzystania z mediów typu prąd i woda.

 10. W pokojach zabrania się używania własnego sprzętu grzewczego (grzałek, czajników, grzejników elektrycznych itd.) oraz uszkodzonych urządzeń elektrycznych.

 11. Zabrania się montażu dodatkowych elementów wyposażenia typu wieszaki, gwoździe, sznurki, półki itp.

 12. Ze względu na bezpieczeństwo P.POŻ. zabrania się palenia otwartego ognia w pokojach Domu Rekolekcyjnego (świeczki, kadzidełka itp.).

 13. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów oraz picia napojów alkoholowych lub zażywania innych substancji odurzających.

 14. Domu Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.

 15. Osoby nie zakwaterowane w Domu Rekolekcyjnym mają zakaz przebywania na terenie obiektu.

 16. Na terenie Domu Rekolekcyjnego zabrania się organizacji imprez nieustalonych z zarządcą obiektu.

 17. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł .

 18. Uprasza się o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi (a zima zakrecenia kaloryfera na 1) w momencie opuszczania pokoju oraz budynku.

IV. Zasady korzystania z jadalni -Refektarza

 1. Zabrania się wynoszenia z refektarza jedzenia oraz zastawy stołowej

 2. Korzystając z barku kawowego należy zostawić po sobie porządek

 3. W przypadku grup zorganizowanych zasady korzystania z refektarza ustalane są indywidualnie.

V. Zasady parkowania pojazdów

 1. Parkowanie dopuszczone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych.

 2. Parking na terenie Domu Rekolekcyjnego jest parkingiem zamknietym

Dom Rekolekcyjny św. Jana Pawła II

przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

Zapraszamy