„Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.”
św. Augustyn

O nas

Dom Rekolekcyjny św. Jana Pawła II

O nas

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży zostało utworzone w 1919 r. przez Biskupa R. Jałbrzykowskiego na mocy upoważnienia Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie Abpa Achille Ratti, przyszłego Papieża Piusa XI, dla części polskiej Diecezji sejneńskiej. Po utworzeniu Diecezji łomżyńskiej ze stolicą w Łomży 28.10.1925 r. stało się Seminarium Duchownym Diecezji łomżyńskiej. W 1981 r. podjęto prace związane z powiększeniem Seminarium, które ukończono w 1994 r. Na dziedzińcu seminaryjnym dnia 5 czerwca 1991 r. miało miejsce spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z profesorami i alumnami naszego seminarium. Dokładnie w tym miejscu usytuowana jest figura Matki Bożej Wychowawczyni powołań kapłańskich.

W roku 2020 decyzją Biskupa Łomżyńskiego, Janusza Stepnowskiego w wydzielonej części gmachu Wyższego Seminarium Duchownego utworzono dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II.

W ośrodku mogą odbywać się rekolekcje, sesje formacyjne, dni skupienia, konferencje i okazjonalne spotkania o charakterze religijno-formacyjnym. Dom nastawiony jest na przyjmowanie: kapłanów, osób życia konsekrowanego, żyjących samotnie oraz małżeństw oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem życia duchowego z różnych ruchów i wspólnot kościelnych.

|

kapłanów

|

osoby życia konsekrowanego

|

żyjących samotnie

|

małżeństwa

|

wszystkich zainteresowanych pogłębianiem życia duchowego

Dom Rekolekcyjny św. Jana Pawła II

przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

Zapraszamy